Regulamin

REGULAMIN obowiązujący od dnia 1 października 2016r.

Niniejszy Regulamin (warunki świadczenia usług) określa zasady dokonywania zakupów drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży towarów na odległość w sklepie internetowym www.polskirozaniec.pl, prowadzonym przez Sprzedającego Barbarę Lindę, wpisanego do rejestru CEDIG:

Barbara Linde, ul. Spacerowa 4, 05-311 Bykowizna, poczta Dębe Wielkie

NIP: 5241491723

Regon 364155611

Tel., 600090090, 505234091

E-mail: ewa@polskirozaniec.pl, kinga@polskirozaniec.pl

Konto nr: mBank 38114020040000330276150772

 

I. Informacje ogólne

1. Elektroniczne złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją regulaminu przez osobę składającą zamówienie, zwaną dalej Kupującym

2. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu złożonego zamówienia przez Barbarę Linde, zwaną dalej Sprzedającym.

3. Towary oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zakupione legalnie przez Sprzedającego.

a/ Przy wyrobach rękodzielniczych lub produkowanych z udziałem pracy ręcznej dopuszcza się wystąpienie drobnych różnic między prezentowanymi zdjęciami, a wyglądem rzeczywistym przesłanych produktów, np. intensywność kolorów.

b/ Zdjęcia towarów mogą zawierać dodatkowe przedmioty w celu podkreślenia walorów oferowanego towaru. Transakcja obejmuje oferowany w tytule i opisany towar (np. pudełeczko na różaniec prezentowane na zdjęciach, może zawierać różaniec, który nie jest przedmiotem zamówienia i zakupu).

c/ zdjęcia nie odzwierciedlają naturalnych wielkości oferowanych towarów.

4. Ceny towarów w sklepie internetowym podane są w cenach brutto, w złotych polskich. Nie zawierają kosztów wysyłki, który doliczany jest do wartości zamówienia.

a/ Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

b/ Sprzedający wystawia dowód zakupu na zamówione towary.

c/ w przypadku płatności przelewem - paragon, który jest dołączony do przesyłki. W celu otrzymania faktury VAT należy podać dane firmy i w polu uwagi wpisać "faktura VAT".

d/ w przypadku przesyłki za pobraniem wystawia fakturę VAT z datą wysyłki towaru.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez sklep internetowy www.polskirozaniec.pl

II. Polityka prywatności

1. W celu realizacji zamówienia (zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży) Sprzedający przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego w procesie rejestracji w celu udokumentowania sprzedaży, wysyłki dostawy zamówionych towarów, ewentualnych uzgodnień dotyczących złożonego zamówienia, obsługi zwrotów i reklamacji i przesłania Kupującemu wymaganych prawem informacji.

a/ Sprzedający może przetwarzać osobowe podane przez Kupującego: imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer NIP, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu.

b/ Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Kupujący zarejestrowany, jako klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

- Kupujący zarejestrowany, jako gość (szybkie zakupy) ma prawo do zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

c/ Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.

2. Pliki cookies - Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

a/ Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

b/ „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c/ Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

d/ Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”

– „sesyjne” oraz „stałe”. - „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

e/ Usuwanie plików „cookies” - standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.

- Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

- Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III. Składanie zamówień

1. Informacje dotyczące towarów oferowanych w przez Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jest to zaproszenie do zawarcia umowy i określa nazwę towaru z krótkim opisem, cenę brutto, dostępność, zdjęcia, koszt wysyłki.

a/ Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie towarów do koszyka, po zakończonym wyborze towarów należy przejść do koszyka w celu realizacji zakupu

b/ Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie części dotyczącej danych osobowych (imię, nazwisko, dokładny adres) wraz z adresem email i numerem telefonu.

2. Po wypełnieniu danych osobowych należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: Sprzedający (administrator danych) gwarantuje, że podane dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia (uzgodnienia, udokumentowanie sprzedaży, wysyłka) łącznie z informacją o prawie zwrotu zakupionej rzeczy. Sprzedający nie będzie wysyłał reklam i nie będzie udostępniał danych osobom trzecim. Mają Państwo prawo modyfikować i żądać usunięcia wszystkich informacji osobistych, które przechowujemy na stronie „Moje konto”.

- Sprzedający nie podnosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikłe z błędnego podania danych osobowych.

3. Następnie należy wybrać opcję dostawy, która określa sposób zapłaty, czas dostawy oraz jakie przedmioty mogą być wysłane konkretną opcją wysyłki.

a/ Aktualny koszt, warunki wysyłki, wyjaśnienia i przykłady podane są w dziale Wysyłka

4. Zamówiony towar Sprzedający wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. Dostawa towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Dostawa towaru jest realizowana w ciągu 48 godzin, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy. W przypadku produktów na zamówienie, termin dostawy ustalany jest indywidualnie po sprawdzeniu dostępności towaru u producenta.

5. Sprzedający udostępnia dwie formy płatności przelew i pobranie, Kupujący wybiera formę adekwatną do wybranej opcji dostawy.

a/ Przelew - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego w kwocie obejmującej koszt zakupionych towarów i wysyłki

- wysłanie zamówionych rzeczy następuje najdalej w ciągu 48 godzin po nadejściu zapłaty na konto Sprzedającego.

- jeśli środki wpłyną na konto Sprzedającego w dniu poprzedzającym dni wolne od pracy lub w dni wolne od pracy, wysyłka nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniach wolnych

- pracownik firmy przewozowej nie pobiera żadnych opłat.

b/ Za pobraniem

- płatne przy odbiorze przesyłki do rąk pracownika firmy przewozowej w kwocie obejmującej koszt zakupionego towaru i wysyłki (koszty dostawy, pobrania, pakowania).

- wysyłka jest realizowana najdalej w ciągu 48 godzin po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego

- jeśli złożenie zamówienia nastąpi w dniu poprzedzającym dni wolne od pracy i w dni wolne od pracy, wysyłka nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniach wolnych.

6. Końcowym etapem składania zamówienia jest jego potwierdzenie poprzez kliknięcie klawisza "Potwierdzam Zakup".

IV. Zawarcie umowy (realizacja zamówienia)

1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą zawarcie umowy i przyjęcie zamówienia do realizacji

a/ Załączony druk faktury proforma określa adres dostawy, metodę płatności i przewoźnika. Wyszczególnia zamówione towary, ilość, ceny i ich wartość oraz koszty dostawy i kwotę do zapłaty, w tym podatek VAT.

b/ W przypadku konieczności korekty zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia zmian i wyśle wiadomość e-mail w celu ich potwierdzenia.

c/ Kolejny e-mail od Sprzedającego, przy płatności przelewem zawiera numer konta bankowego wraz z informacją o oczekiwaniu na przelew. Numer konta podany jest również w Dziale wysyłka.

d/ Ostatni e-mail informuje o wysyłce zamówionego towaru.

V. Zwroty - wyjaśnienia, warunki i koszty oraz wzór oświadczenia podane są w dziale Zwroty.

1. Kupujący ma prawo zrezygnować z dokonanego zakupu (odstąpić od umowy zawartej na odległość) bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

a/ Termin skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dzień doręczenia przesyłki ze zrealizowanym zamówieniem).

b/ Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, wysyłając oświadczenie pocztą tradycyjną na adres Barbara Linde, ul. Spacerowa 4, 05-311 Bykowizna lub pocztą elektroniczną na adres ewa@polskirozaniec.pl , kinga@polskirozaniec.pl przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

2. Sprzedający potwierdzi Kupującemu (konsumentowi) na adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed jego upływem.

a/ Kupujący (konsument) odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na adres Sprzedającego. Do przesyłki, w miarę możliwości dołączamy dowód zakupu (paragon), w przypadku Faktury VAT podajemy jej numer, w celu wystawienia korekty.

b/ Kupujący ponosi koszt odesłania (zwrotu) rzeczy, będącej przedmiotem umowy, od której odstąpił.

4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, wraz z kosztami wysyłki rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku umowy sprzedaży:

a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VI. Reklamacje - Jeśli zamówiony towar jest niezgodny z zamówieniem Kupujący może żądać wymiany na zamówiony lub zrezygnować z zakupu. W tym celu należy przesłać zgłoszenie na adres email.

1. W przypadku zasadnej i uznanej reklamacji i rezygnacji, koszt zamówienia zostanie zwrócony na konto wskazane przez Kupującego w ciągu 14 dni roboczych od dnia zwrotu towaru.

VII. Pozostałe informacje

1. Transakcje są zawierane na podstawie przepisów KC oraz Ustawy z 30.05.2014r. o Prawach konsumenta (Dz. Ustaw 2014r. poz.287)

2. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a klientami (Kupującymi) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (Kupującym) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4. W przypadku zmiany treści Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany o zmianie poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl